مطالب

دانش آموختگان دکترا

فهرست دانش آموختگان ایرانی دارای مدرک دکترای کتابداری و اطلاع رسانی

(از دانشگاه های داخل و خارج)

نام کشور و فرد

نام دانشگاه

سال اخذ مدرک دکترا

محل خدمات

ملاحظات

آمریکا

ابرامی، هوشنگ

پیتسبورگ

1349

دانشگاه شیراز

درگذشته

شریفی، ناصر

 

 

انستیتو پرات آمریکا

استاد افتخاری

آزاد، اسدالله

پیتسبورگ

1357

دانشگاه فردوسی

درگذشته

مهراد، جعفر

کیس وسترن

 

دانشگاه شیراز

 

دیانی، محمدحسین

راتگرز

1359

دانشگاه فردوسی

بازنشسته

حریری، مهرانگیز

 

 

 

بازنشسته

صدیق بهزادی، ماندانا

پیتسبورگ

 

کتابخانه ملی

بازنشسته

علومی، طاهره

 

 

دانشگاه تهران

بازنشسته

دوستدار، یحیی

 

 

دانشگاه آزاد

 

یغمایی، شهلا

 

 

 

 

ناظمی، فخری

 

 

 

 

سعیدی، فرخنده

 

 

 

 

حری، عباس

کیس وسترن

 

دانشگاه تهران

بازنشسته

کانادا

بهشتی، جمشید

وسترن انتاریو

 

دانشگاه مگ گیل کانادا

 

استرالیا

فرج پهلو، عبدالحسین

نیوساوت ولز

1374

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

کوکبی، مرتضی

نیوساوت ولز

1375

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

بیگدلی، زاهد

نیوساوت ولز

1375

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

حیاتی، زهیر

نیوساوت ولز

1375

دانشگاه شیراز

 

عصاره، فریده

نیوساوت ولز

1375

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

فتاحی، رحمت الله

نیوساوت ولز

1376

دانشگاه فردوسی مشهد

 

پریرخ، مهری

نیوساوت ولز

1376

دانشگاه فردوسی مشهد

 

فتوت، زهرا هدا

نیوساوت ولز

1376

 

مقیم آمریکا

رضایی شریف آبادی، سعید

نیوساوت ولز

1376

دانشگاه الزهرا

 

افشار زنجانی، ابراهیم

نیوساوت ولز

 

دانشگاه اصفهان

 

صراف زاده، مریم

 

 

 

 

اسدی، سعید

دانشگاه کوئینزلند

1387

دانشگاه شاهد

 

انگلستان

تسبیحی، غلامحسین

 

 

 

 

جوکار، عبدالرضا

 

 

 

 

غائبی، امیر

 

 

دانشگاه الزهرا

 

شیری، علی اصغر

استراثکلاید

 

دانشگاه آلبرتا کانادا

 

منصوریان، یزدان

شفیلد

1385

دانشگاه تربیت معلم

 

جمالی مهموئی، حمید رضا

یو سی ال (دانشگاه لندن)

1387

دانشگاه تربیت معلم

استادیار

آلمان

نورمحمدی

 

 

 

 

ترکیه

شکویی، علی

 

 

 

 

سبکروح، فاطمه

 

 

 

 

فرانسه

دانشی، حسین

 

 

 

 

شادمان، زهرا

 

 

 

 

نوروزی، علیرضا

 

2007

 

 

چشمه سهرابی، مظفر

 

2006؟

دانشگاه اصفهان

استادیار

هند

داورپناه، محمدرضا

دانشگاه پنجاب

1379

 

 

شریف مقدم، هادی

دانشگاه پنجاب

1380

 

 

باقری، معصومه

دانشگاه پنجاب

 

 

 

باقری، منصوره

دانشگاه پنجاب

 

دانشگاه الزهرا

 

برادر،

دانشگاه

 

دانشگاه الزهرا

 

کیانی خوزستانی، حسن

دانشگاه پنجاب

 

دانشگاه الزهرا

 

ریاحی نیا، نصرت

دانشگاه دهلی

 

دانشگاه تربیت معلم

دانشیار

هاشم زاده،

دانشگاه دهلی

 

دانشگاه بیرجند

 

معرف زاده، عبدالحمید

دانشگاه دهلی

 

دانشگاه اهواز

 

جلالی دیزجی، علی

دانشگاه پنجاب

1379

 

 

گلینی مقدم، گلنسا

 

1386

شاهد

 

ایران (دانشگاه های دولتی)

نوکاریزی، محسن

فردوسی مشهد

1385

دانشگاه بیرجند

 

حسن زاده، محمد

فردوسی مشهد

1385

دانشگاه تربیت مدرس

 

سلاجقه، پروین

شیراز

1385

دانشگاه کرمان

 

گیلوری، عباس

شیراز

1385

وزارت جهاد کشاورزی

 

قاسمی، علی حسین

فردوسی مشهد

1385

دانشگاه فردوسی

 

نوروزی چاکلی، عبدالرضا

فردوسی مشهد

1386

دانشگاه شاهد

 

رادمهر، علی

شیراز

1385

وزارت جهاد کشاورزی

 

معتمدی، فاطمه

شیراز

1385

 

 

کوشا، کیوان

تهران

1386

دانشگاه تهران

 

قانع، محمدرضا

تهران

1386

کتابخانه منطقه علوم و تکنولوژی شیراز

 

دلیلی، حمید

فردوسی مشهد

1386

پیام نور

 

نقشینه، نادر

تهران

1387

تهران

 

دانشگاه های غیر دولتی

هدایی، محمد

آزاد اسلامی

 

 

 

خسروی، فریبرز

آزاد اسلامی

 

کتابخانه ملی

 

حریری، نجلا

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد

 

فدایی عراقی، غلامرضا

آزاد اسلامی

 

دانشگاه تهران

 

زندیان، فاطمه

آزاد اسلامی

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

بزرگی، اشرف السادات

آزاد اسلامی

 

کتابخانه ملی

 

بنی اقبال، ناهید

آزاد اسلامی

 

 

بازنشسته

وزیرپور کشمیری،

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد

 

حسن لاریجانی، حجت الله

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد

 

مزینانی، علی

آزاد اسلامی

 

کتابخانه ملی

درگذشته

مجیدی، موسی

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد

 

میرحسینی، زهره

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد

 

شاه شجاعی، علی

آزاد اسلامی

 

 

 

پوراحمد، علی اکبر

آزاد اسلامی

1383

دانشگاه آزاد شیروان

 

سامانیان، مصیب

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد بجنورد

 

آزاده، فریدون

آزاد اسلامی

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

نیکنام، مهرداد

آزاد اسلامی

 

کتابخانه ملی

 

نشاط، نرگس

آزاد اسلامی

 

کتابخانه ملی

 

میرجود، حسن

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد انزلی

 

غفاری، سعید

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد همدان

 

روحانی

آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد همدان

 

ارجمند، تاج الملوک

آزاد اسلامی

 

کتابخانه ملی

 

حمیدی

آزاد اسلامی

 

 

 

رداد، ایرج آزاد اسلامی 1387 امام رضا مشهد  
قاضی میرسعید، سیدجواد آزاد اسلامی 1373 دانشگاه علوم پزشکی تهران  
اشرفی ریزی، حسن آزاد اسلامی 1386 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
مرادی، شیما آزاد اسلامی 1390    

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©